מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

 

עבור איזו קבוצת גיל מיועד הסיור?

שם הקבוצה
כתובת
טלפון
פקס
שם המזמין
תפקיד
טלפון נייד ליצירת קשר
דוא״ל
מספר ח.פ. או סמל מוסד

פירוט ההזמנה

מועד ביקור מבוקש (בחרו שתי אפשרויות של שעת הדרכה):

האם קיימים צרכים מיוחדים להתאמת ההדרכה?

מספר משתתפים
גילאי המשתתפים
נושא ההדרכה / תערוכות:

אמצעי תשלום:

אנו מתחייבים להודיע על שינוי במספר התלמידים או על ביטול ההזמנה, מבעוד מועד. במידה ולא נודיע על ביטול ההזמנה עד שבוע לפני תאריך ההגעה, נשלם את מלוא דמי הביקור במוזיאון, כפי שנקבעו בהזמנה זו.


לתשומת לבכם - הודעה על ביטול הזמנה תתקבל בכתב בלבד!
שם אחראי הביקור:      טלפון (לבירור ציפיות מוקדם)

חתימה:      תאריך:
חותמת המוסד: