מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

 

סיפורו של חפץ - ארכיון

- הפרוכת שהנציחה פדוי שבי – יום הזיכרון לחללי צה"ל 2018

25-24

פרוכת רקומה (רקמת מכונה) לארון קודש
מתוך אוסף המוזיאון (מק"ט 25-24). תרומת שרה פיקרש לבית נוביק.

מאחורי הפרוכת מסתתר סיפור חידתי של בן חדרה ישראל (שרוליק) פיקרש משנת 1951. בשנה זו היה שרוליק בשרות מילואים, הראשון אחרי מלחמת השחרור בה השתתף. הוא נשלח למשימת תצפית מודיעין ברמת הגולן עם ארבעה חיילים נוספים. בסיום המשימה, על סף חזרתם ארצה, הם הוסגרו לצבא הסורי על ידי רועה צאן. הם הובלו לקונייטרה ומאוחר יותר, לבית הסוהר המרכזי הצבאי בדמשק. שרוליק נכלא בצינוק, נחקר ועונה. השבויים שוחררו לאחר שבעה חודשים קשים. רק לקראת סוף התקופה, זכו לביקורי הצלב האדום ולקשר עם המשפחות. הם הוחזרו לארץ במסגרת חילופי שבויים. לציון שחרור הבן מהשבי הסורי, הקדישו ההורים פרוכת זו לארון הקודש בשכונת מגוריהם בחדרה. במהלך שיפוץ בית הכנסת בשכונת הפועל המזרחי בעיר, נמצאה הפרוכת מקומטת וזנוחה, על ידי צלל חבר מחדרה, שזיהתה את חשיבותה והביאה אותה לשרה פיקרש. שרה תרמה את הפרוכת למוזיאון בשנת 2012.