מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

 

סיפורו של חפץ - ארכיון

- נטיעות חדרה שנת 1938, מתוך: ארכיון מוזיאון ה"חאן" חדרה

נטיעות חדרה שנת 1938

ראש השנה לאילנות, שנת צמיחה והתחדשות –
ט"ו בשבט, החל השנה ביום חמישי, 28/1/2021, מבשר התחלה של שנה חדשה לפירות האילן.
ראש השנה לאילנות נקבע בחודש שבט,
חודש בו העצים מחדשים את פריחתם הנפלאה ואת הבשלת הפרי על ענפיהם.
"ועוד בחרף תרנ"א עלתה והתישבה בחדרה קבוצה קטנה של החלוצים הראשונים, – אחיו של חנקין, קרוביו ועוד מספר אנשים צעירים, ויזרעו חלקות אדמה אחדות, וגם התחילו בנטיעת כרם כדי להחזיק בנחלה החדשה, כי מנהג בארץ מימים ימימה, כי קרקע נקנית לא בכסף בלבד כי אם גם בחזקה.
וככה ננעץ בקרקע של חדרה הקנה הראשון…"
מתוך: הספר "חדרה" מאת משה סמילנסקי, שנת תרצ"ב.
כותב עבר הדני בספרו, חדרה שישים שנות קורותיה 1951-1891:
"בניית הקרקע התקיימה בחודשי טבת-שבט ולציון המאורע התקבל ט"ו בשבט כארוע מכונן בקורות המושבה חדרה".