מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

 

סיפורו של חפץ - ארכיון

- תקנון ראשון למושבה, תרנ"א, 1891 (מתוך אוסף המוזיאון)

גלויה תקנון