מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

תצוגות חוץ

תצוגת החוץ מציגות פן נוסף בתולדות חדרה. שלובים בהן רמזים של פעילות אנושית רבת שנים באתר ובסביבתו.
באתר ניתן לראות:  

א. שרידי בית משפחה ביזנטי, שנבנה הישר על סלע התשתית של גבעת הח'אן.

ב. שרידיו של מבנה בית חווה חקלאית עות'מאני, הקרוי "ח'אן".

ג. כלי חקלאות משלושת העשורים הראשונים למקום, מייצגים את פעילותם של מייסדי חדרה, חובבי ציון מרוסיה, שראו בעבודת האדמה את ייעודם הציוני: משדדה לפירור רגבי האדמה, קרונית להעברת פרי הדר לבית אריזה, סקרייפר ליישור קרקע וכיסוח עשבים, מחרשה  ומקלטרת לעיבוד הקרקע. כמו כן, מוצגת נפחייה ובה אוסף כלי עבודה.

 

אמפי בחצר המוזיאון - פנים

אמפי בחצר המוזיאון - חוץ

כלים חקלאיים בחצר המוזיאון

כלים חקלאיים בחצר המוזיאון

בית בד, אבני ים וממל

נפחייה בחצר המוזיאון


דילוג לתוכן