מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

מוזיאון "החאן" חדרה ע"ר

כל ההתחלות- תר"ן- תרנ"ו- "1896-1890"

א. רכישת הנחלה בידי שליחי אגודת "חובבי ציון" 1891-1890

המבואה לתצוגה היא בבחינת רקע היסטורי, גיאוגרפי ויישובי לראשיתה של חדרה. פאנל הפתיחה מדגיש את מיקומה של המושבה הצעירה בתפרושת הישוב היהודי בארץ בשלהי המאה הי"ט, בסמוך למקבץ מושבות הברון בכרמל המערבי. כמו-כן מוצגות מספר הצעות לפירוש השם "חדרה".

ב. מאבק ההישרדות 1896-1890

המוטו לתצוגת חדר זה נלקח ממכתב של ד"ר הלל יפה, שהיה רופא המושבה בימיה הראשונים: "איש חדרה, בידו חפר קברים לכמה מבני ביתו, מחבריו, משכניו... ואת מושבתו לא עזב – אומץ לב על גבול השגעון". שש שנות מגוריהן של המשפחות הראשונות בח'אן מתוארות בדגם מיניאטורי של המבנה ובחדר משפחה. זוהי תקופה של התמודדות נואשת עם חוסר ידע, עם התרוששות ומעל לכל – עם מחלת המלריה הקטלנית. מקורותיה ומהלכה של המחלה משורטטים על פאנל בתצוגה, ומראים את שפע המים של חדרה כברכה וכקללה. מייסדי חדרה, שניסחו בעברית תקנון נאור למושבתם, ניהלו מאבקים יומיומיים נואשים עם עצמם ועם סביבתם בשאלות של הישרדות. הדיון המשפחתי בין הדמויות בחדר המשפחה על המשך המגורים במקום, בא לפתרונו דווקא בעיצומה של המצוקה הגדולה. השגת הרישיונות - "הרוכסיות", לבניית ארבעים בתים ראשונים והבטחת מעורבות הברון רוטשילד בייבוש הביצות -  מסמנים תפנית אופטימית. היציאה מחדר אפלולי זה להמשך התצוגות, הינה אקט סמלי של "יציאה מאפלה לאור גדול".

דגם משפחה בתערוכת "כל ההתחלות"

ארבעת השליחים שהגיעו לתור את אדמות חדרה לפני קניית הנחלה, מק"ט 11-76

דגם מבנה "החאן" בתערוכת "כל ההתחלות"


דילוג לתוכן